SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Volleybollklubben Westan
Kungsbacka
Drogpolicy VK Westan

VK Westan är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och i kamratskap. Hur vi som ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och till ett stöd för medlemmar, föräldrar, styrelse och ledare.


Vår förenings handlingsplan mot droger ska göra att vi får en säkrare och tryggare miljö att arbeta och vistas i. Den ska hjälpa oss att förebygga och förhindra de problem som kan uppstå samt att agera enhetligt om någonting händer.


Policyn omfattar alla medlemmar, styrelse, ledare, aktiva och föräldrar.


Den ska bidra till en bättre sammanhållning och laganda.


Den ska ge ett bra stöd i möjligheten att visa att vuxna bryr sig om vad ungdomarna gör.


Den ska också visa att föreningen tar sitt sociala ansvar.


Vår policy skall vara en grund till att helt avstå från, eller senarelägga debut med droger. Den skall hjälpa till att förhindra ungdomar från att hamna i dåliga vanor. Den skall vara en grund för att alla får samma budskap från föreningens funktionärer och ledare. Den ska också bidra till att ge föreningen ett gott anseende utåt.


BESLUT

Drogpolicyn antogs i november 2007. Senaste revidering gjordes på styrelsemöte januari 2016 där den uppdaterade versionen godkändes.


FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

  • Vi informerar kontinuerligt om föreningens drogpolicy på möten för föräldrar, ledare, styrelse och medlemmar.
  • Policyn skall finnas tillgänglig på föreningens hemsida.
  • Föreningens värdegrundsdokument och ledstjärnor är ett bra komplement till drogpolicyn och dessa följs åt vid informationen.
  • Drogpolicyn skall vara ett levande dokument och följas upp med jämna mellanrum.

RIKTLINJER

Rapport skall lämnas till styrelsen vid eventuella avsteg från policyn.

Medlem som inte följer drogpolicyn kan avstängas eller uteslutas ur föreningen.


Policy gällande tobak:

  • VK Westan tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Åtgärd: Hänvisning till gällande drogpolicy. Påminna ungdomarna om att de är förebilder för föreningens yngre medlemmar.

Ansvar: Alla i VK Westan är gemensamt ansvariga för att dessa regler efterlevs.


Policy gällande alkohol:

  • VK Westan tillåter inte att alkohol förekommer vare sig bland ledare, föräldrar eller aktiva i samband med träning, match eller andra arrangemang i föreningens regi.

Åtgärd: Hänvisning till gällande drogpolicy. Enskilt samtal via styrelserepresentant med personen eller föräldrar om medlemmen är under 18 år. VK Westan erbjuder stöd och hjälp.

Ansvar: Styrelsen i VK Westan men också övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas.


Policy gällande läkemedel:

  • All form av prestationshöjande läkemedel som ej är ordinerat av läkare till personen i fråga är förbjudet i VK Westan.

Åtgärd: Hänvisning till gällande drogpolicy. Enskilt samtal via styrelserepresentant med personen eller föräldrar om medlemmen är under 18 år. VK Westan erbjuder stöd och hjälp.

Ansvar: Styrelsen i VK Westan men också övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas.


Policy gällande sniffning:

  • Sniffning är totalförbjudet i VK Westan

Åtgärd: Enskilt samtal via styrelserepresentant med personen eller föräldrar om medlemmen är under 18 år. Eventuell kontakt med polis och sociala myndigheter.

Ansvar: Styrelsen i VK Westan men också övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas.


Policy gällande narkotika, dopingpreparat och otillåtna kosttillskott

  • Narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag. VK Westan har nolltolerans för narkotika och dopingpreparat (till dopningsmedel räknas även av riksidrottsförbundet icke tillåtna kosttillskott.) Undantaget läkarordinerad medicin.

Åtgärd: Enskilt samtal via styrelserepresentant med personen eller föräldrar om medlemmen är under 18 år. Eventuell kontakt med polis och sociala myndigheter.

Ansvar: Styrelsen i VK Westan men också övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas.