Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Volleybollklubben Westan
Kungsbacka
Vi är en Hälsocertifierad förening

Det innebär att…


Barn- och unga i vår förening
ska vara aktiva i en så trygg
och hälsosam miljö som möjligt


Läs mer i:

Policy för jämställdhet och mångfald

Förhållningssätt till psykiskt och fysiskt våld

Drogpolicy

I vår förening har vi:

•Tagit fram policys och handlingsplaner

•Utbildat ledare
Haft aktiviteter för medlemmar kopplat till certifieringens mål
Certifieringsmål
•Utveckla det drogförebyggande
arbetet
•Nolltolerans för psykiskt och
fysiskt våld
•Ökad mångfald och jämställdhet
•Ökad demokrati och delaktighet
•Höjd utbildningsnivå på barn- och
ungdomsledare

Läs mer om Hälsocertifieringen på Kungsbacka kommuns hemsida:

www.kungsbacka.se/halsocertifiering