Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Volleybollklubben Westan
Kungsbacka
Verksamhetsidé och Värdegrund
Volleybollklubben Westans verksamhet vilar på de tre grundpelarna; vi har kul, vi är schyssta mot varandra och vi tränar volleyboll och blir svettiga. Detta har vi med oss i allt vi gör; på träning, på match, i styrelserummet och i bemötandet med varandra.

Vi erbjuder en positiv, kamratlig och trygg social miljö där spelare och ledare utvecklas och också är delaktiga i utformningen av verksamheten. Vår verksamhet genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Detta gäller i samtliga åldersgrupper från de yngsta deltagarna till de äldsta.


Barn- och ungdomsverksamhetens huvudsyften är att:

1.           Ha kul

2.           Lära sig volleyboll – och få ett livslångt idrottsintresse

3.           Gemenskap och laganda - få ökat självförtroende och nya kompisar

 

Volleybollklubben Westan är en förening som det är kul att engagera sig i, både som förälder, barn/ungdom och ledare. Ju fler vi är som engagerar oss desto roligare blir det. Vi har alltid öppna dörrar för nya spelare och ledare under hela säsongen i alla våra grupper.


Verksamheten bedrivs i enlighet med ”Idrotten vill” och barnkonventionen.
Alla idrott ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Det betyder att verksamheten utgår från barnets eget uttalade intressen och behov. Där leken och lusten att röra på sig sätts i första rummet. En verksamhet som innehåller allsidig träning och uppmuntrar till deltagande i flera idrotter.

 

Barnen och ungdomarna lär sig att ta hänsyn till kamrater och ledare, att samarbeta samt lära sig vikten av rent spel. Med rent spel menas att vi håller oss inom ramarna för överenskommelser och har en god etik och moral, såväl på som vid sidan av volleybollplanen.


Alla barn är välkomna hos oss och vi är därför måna om att de kostnader som finns som exempelvis medlemsavgift ska vara så låga som möjligt. När vi åker på läger eller resor ser vi alltid till att kostnaderna hålls nere så mycket som möjligt. 


Idrott hela livet

Vår verksamhet bygger på gemenskap, att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Därför försöker vi alltid anpassa verksamheten utefter de önskemål och behov som finns.

Vi vill att så många som möjligt är med oss så länge som möjligt.

Vi välkomnar nybörjare i alla åldrar.

Vi vill att det ska finnas möjlighet för alla att spela volleyboll och utvecklas på den nivån och i den mängd man själv önskar.