SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Volleybollklubben Westan
Kungsbacka
LEDARE
Ledstjärnor ledare i Volleybollklubben Westan
Vi har 2-3 ansvariga ledare per träningsgrupp. Vi vill också ha minst en förälder som hjälper till vid varje träningstillfälle. I de yngre grupperna har vi även hjälp av juniortränare och unga ledare.

Vilka uppgifter har du som ledare i Volleybollklubben Westan?
* Förbereda och hålla i träningarna för den träningsgrupp där du är ledare.
* Planera aktiviteter för din träningsgrupp och sedan att med hjälpa av föräldrar och
hjälptränare se till att det genomförs.

- Turneringar: I början av säsongen planerar du som ledare tillsammans med övriga ledare och hjälptränare in vilka turneringar och sammandrag dinträningsgrupp ska vara med på. Lägg ut anmälningsinformation på hemsidan.- Föräldramöten: I början av höstterminen, vanligen i samband med en avträningarna i september håller du in ett föräldramöte.
- Avslutning: VK Westan ordnar en julcup och vårcup för de lag som tränar i
Fjärås (från U13 och uppåt) i slutet av varje termin. Men det kan även vara
trevligt med någon egen avslutning i den egna träningsgruppen. Det kan vara
festis och en skumtomte, bjuda in föräldrarna på match, extra mycket lekar på
avslutning eller vad du vill. Utdelning av diplom är önskvärt för träningsgrupperna
upp till och med U11.

- Läger: Planering och genomförande tillsammans med övriga ledare och
föräldrar.

- Vi ser gärna att man planerar in en social aktivitet utöver träning och
turnering varje termin för barnen från och med U13. Detta kan självklart och
gärna genomföras med hjälp av föräldrar. Exempel på aktivitet kan vara att
ordna filmkväll, ha fredagsmys, spela beachvolleyboll i Kviberg.

- Vi ser gärna att du som ledare genomför någon slags samtal med barnen om
hur de trivs hos oss, som ett slags utvecklingssamtal. Detta kan vara individuella
samtal, samtal i mindre grupper, gör det som du känner passar bäst för dig och
din grupp.
* Uppdatera hemsidan för din träningsgrupp. Det är via hemsidan och mail som vi
kommunicerar med föräldrarna och i de äldre träningsgrupperna, även med barnen. Här
lägger vi ut bilder och information om träningar, turneringar och berättar om när vi gjort något roligt. Det är också via hemsidan och facebook som vi sprider och inspirerar andra grupper i föreningen eller utanför föreningen som är intresserade. Det är viktig reklam för vår verksamhet.
* Uppdatera facebook för din träningsgrupp. Här lägger vi ut bilder och information om
träningar, turneringar och berättar om när vi gjort något roligt. Det är också via hemsidan och facebook som vi sprider och inspirerar andra grupper i föreningen eller utanför föreningen som är intresserade. Det är viktig reklam för vår verksamhet.
* Se gärna till att Kungsbackanytt eller Norra Halland har med någon text om din
träningsgrupp varje år. Det är bara att skicka in en kort text samt gärna bild till föreningsnytt hos respektive tidning. Vid större arrangemang är det väldigt trevligt att bjuda in dem att komma och skriva om det.
* Du har nycklar till idrottshallen och utrustningsskåp.
* Se till att matchkläder finns vid turneringar.
* Föra närvaro i Sportadmin.
* Du har kontakt med föräldrar vid frågor eller för information.
* Styrelsen ansvarar för att inventera behov av utrustning, men du som ledare kommer få frågan om du ser behov av att köpa in något.
* Du hjälper till att leda juniortränare och föräldrar som hjälper till vid träning till ett aktivt deltagande där de förstår hur de kan bidra.
* Skriva en kort sammanfattning av verksamhetsåret för din träningsgrupp i augusti som skickas till styrelsen för årsberättelsen.
* En gång om året kommer SISU och håller i en aktivitet med gruppen utifrån projektet Värdefullt. Antingen på läger eller träning. Ledaren planerar in när det passar bäst och bokar Linda på SISU.

Vilket stöd får du som ledare?
* Vi ledare hjälper varandra aktivt. Vi har ett ledarforum på facebook som vi försöker
använda aktivt, dela med oss av träningstips, idéer och annat bra.
* Vi har en ledarträff per termin:
- Inför säsongsstart i september ordnas årligen en ledarträff med både praktisk
träning, erfarenhetsutbyte och upplägg inför kommande säsong.
- Vi har även en kortare träff vid juluppehållet för avstämning samt
erfarenhetsutbyte där vi lär och inspirerar varandra.
* Alla ledare deltar i olika utsträckning på några träningar i en annan träningsgrupp. Detta för att inspirera varandra, att de ger oss nya idéer att se olika åldersgrupper, det är bra för barnen med nya infallsvinklar från en annan tränare. Inför uppstart i augusti gör vi planering för vilka tränare som hjälps åt att rotera i vilka träningsgrupper.

Utbildning/mentorskap
* Som ledare i VK Westan har du gått grundkurs kidsvolley eller volleyboll, beroende på
vilken åldersgrupp du tränar, som arrangerats av SVBF.
* Alla ledare i VK Westan har genomfört den webbaserade kursen Trygga möten.
* Alla barn- och ungdomsledare ska genomgå SISU Idrottsutbildarnas utbildning
"Plattformen".
* Vi uppmuntrar och uppmanar våra ledare att gå fler utbildningar hos SISU
Idrottsutbildarna. All utbildning är kostnadsfri och betalas av föreningen.
* VK Westan följer Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill med riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. De beskriver på ett övergripande plan hur en trygg och utvecklande barn och ungdomsidrott bör utformas.
* Vi arbetar kontinuerligt med SISU i värdegrundsfrågor i Värdefullt. Genom SISU finns
mycket stöd att få både för din som ledare och för din träningsgrupp.
* VK Westan har ett par mentorer som finns som extra stöd för alla våra ledare, vid alla möjliga och omöjliga frågor för att underlätta träningsvardagen som ledare i VK Westan.
*Kontakt och samarbete med andra föreningar är ett bra tips för att få utbyte som ledare och för barnen att träffa andra barn som spelar volleyboll.

Föräldradeltagande vid träning
* Som ledare har du ansvar för att föräldern får tydliga uppgifter under träningen. Samma gäller i stort sett för alla träningar. Föräldrar hjälper till med:
- Sitta med i samlingen
- Sätta upp/ta ner nät
- Håll boll när vi tränar smash med de små.
- Kasta boll i vissa övningar så att vi kan ha små grupper med varsin ledare.
- Uppmuntra barnen, beröm när de gör något bra, tappar någon fokus, se om
du kan hjälpa till att hitta tillbaka igen, låt dem visa att de kan, heja på dem så
att de kämpar och vill lite till, springer lite fortare, kämpar för att ta bollen.
* Vid stationsträning, kan vi ha en inplanerad station som är enkel för föräldrar att hålla i.
* Sätt inte ihop föräldrar med juniortränare i övningar.

Juniortränare och ungdomstränare
Juniortränarna är med som hjälpledare i de yngre barngrupperna.
Ungdomstränarna är äldre ungdomar 15-20 år och är med som hjälpledare i yngre grupper.
Målet för juniortränarna och ungdomstränarna är:
- Att de ska utveckla sitt ledarskap och sin personliga utveckling.
- Att de ska vara förebilder för de yngre barnen. De ”är” kidsvolley och ”volleyboll”.
- De är ett stöd för de vuxna ledarna.
- Träna på att instruera, förklara en övning när de är redo och uttrycker att de vill detta.

För att det ska bli konstruktivt för junior- och ungdomstränarna är det viktigt med:
- Tydlighet, mot barnen i gruppen men även från ledare till junior/ungdoms-tränare. Vad gäller? Vad ska jag göra? Hur kan jag bidra?
- Stöd från ledarna. Var tydlig mot juniortränaren/ungdomstränaren i vad de ska göra så att de känner sig precis så viktig som de är.

- Förberedelse och uppföljning.
Det är viktigt att du som ledare är tydlig med juniortränarnas/ungdomstränarnas roll inför barngruppen. Våra junior- och ungdomstränare hjälper till och visar precis som vi vuxna ledare.
- Ledaren går igenom innan träningen om det är något speciellt att tänka på samt lyssnar med viss regelbundenhet av deras utvärderingar som görs efter träningen. Ett bra fokus kan vara att skriva ned två grejer som var bra och en grej som kan bli bättre till nästa träning.
Utvärderingen är viktig för lärandet och det är bra att stämma av med vuxen ibland för
reflektionen.
- Junior- och ungdomstränarnas reflektioner och synpunkter är mycket viktiga för våra vuxna ledare och ger oss viktig input i träningsupplägg och annat.

Karin är ansvarig som mentor åt juniortränarna och unga ledare. Håller i kick-off, planeringar, utvärderingar, ev. aktiviteter för juniortränarna/de unga ledarna.

Coaching och match (*I kidsvolley är det i huvudsak föräldrar som coachar vid match)
*Träna på att tävla
Det är viktigt att vi tränar barnen och ungdomarna på att tävla. Att lära spelarna att vinst och
förlust är en naturlig del av spelet och får dem att hantera på ett konstruktivt sätt är en viktig
del av träningen.
*Lagindelning
Vid turneringar delar vi in så att barnen får spela med olika lagkamrater. Ibland spelar de som
spelat ungefär lika länge och ligger på samma nivå tillsammans. Oftast spelar vi med
3
”blandade” lag. Detta av flera olika anledningar:
- för att försöka möta barnens olika behov
- för du lär av att spela med olika spelare
- för att behålla och öka sammanhållningen i träningsgrupperna
Ren nivåindelning av spelare i samma lag får endast ske vid Mikasa Challenge då spelarna kan delas upp i olika grupper utefter nivå.
*Spelet
Vi har alltid det långsiktiga ”volleyboll—tänket” med oss. Vi försöker lära oss och spela så bra volleyboll som möjligt, dvs. att försöka passa tre gånger inom laget, att få till spel med framspel, pass och anfall. Vi uppmuntrar alla försök även då det inte lyckas fullt ut. På så sätt lär sig alla barn att behärska alla momenten i spelet och utvecklas som volleybollspelare. Och det blir mycket roligare att både spela och coacha!
*Coaching
Vi coachar barnen och ungdomarna enbart genom uppmuntran, beröm, bekräftelse och
genom att lyssna. Detta gör vi både muntligt och genom vårt kroppsspråk.
-Beröm ska vara ärlig och gärna specifik. Specifik beröm är viktig information för spelaren om
vad det är man vill att de ska fortsätta med.
-Uppmuntran ger vi genom hejarop och positiva tillrop när vi ser att spelarna försöker,
kämpar, är schyssta kompisar och hjälper varandra.
-Bekräftelse. Att ge positiva erkännanden och bekräftelse på att vi ser varje barn betyder
mycket, spelarna reagerar positivt när vi som ledare visar att vi ser dem och bryr oss om
dem.
-Lyssna. Det är viktigt att prata med spelarna istället för att bara tala om vad de ska göra.
Även barn och ungdomar har en förmåga att leda sig själva. Genom att fråga om deras
tyckande och tankar skapas en större delaktighet och inre motivation.
*Konstruktiv kritik
Att rätta till felaktigheter är nödvändigt för att man ska förbättras och utvecklas, men ska undvikas vid matchspel. Vi har med oss (både på träning och på match) att kritiken ges konstruktivt – ej negativt – och att för varje konstruktiv kritik ska det ges minst 5 positiva kommentarer.
*Domare
I volleyboll är barnen alltid också funktionärer och domare. En uppgift som är utvecklande men som också kan vara tuff. När vi själva är funktionärer står ALLTID en ledare alltid vid sidan av förstedomaren för att stötta och hjälpa till.
Precis som i volleybollkunnandet är domarnas kunskapsnivå där de är i sin utveckling. Vi som ledare kan inte kräva att barnen ska kunna alla regler korrekt eller se precis allt som händer i spelet. Döms en boll felaktigt, döms en annan boll säkerligen felaktigt till vår fördel nästa gång. Vi kritiserar ALDRIG domslut under pågående match. Finns det anledning till synpunkter tas dessa med dömande lags ledare efter avslutad match, aldrig till domarna och aldrig inför våra egna spelare. Som ledare är vi spelarnas förebilder, det vi gör och hur vi agerar tar barnen efter. Vi fokuserar därför endast på det spelarna kontrollerar själva - det egna spelet.
Efter avslutad match tackar vi ledare domare och spelare och ledare i motståndarlaget.